بیشه

کاشت درخت مجازی در دنیای واقعی

انتخاب و کاشت بذر

نگهداری بذر از طریق اپ بیشه

نگهداری از نهال

آبیاری و مراقبت از نهال تازه رشد کرده در اپ

بیشه
اپ بیشه

رشد و باردهی درخت

مشاهده تصاویر رشد درخت در اپ بیشه

برداشت محصول

هر سال محصول درخت خود را از طریق پست دریافت میکنید

186

547

توسط شما و بیشه

413222

پویش بیشه
April 22, 2020

پویش درختکاری مجازی در دنیای واقعی

بیشه یک پویش برای کاشت درخت و نجات زمین   بیشه یک پلتفرم برای گردهم آوری افرادی است که میخواهند با کاشت درخت به نجات زمین کمک کنند و با…

تماس با ما

ما در هر زمان پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. میتوانید محل کاشت درخت خود را از روی نقشه پیدا کنید

 

آدرس

مازندران، ایران

شماره تماس: 09307644784

info@bishe.app